Appian CEO Matt Calkins: “Low-code, RPA en BPM zullen meer en meer gaan convergeren””

Advertisement

Appian richt zich op grote klanten die high-end toepassingen willen ontwikkelen met behulp van low-code. Het bedrijf schermt dan ook graag met statistieken dat het in alle grote sectoren van de markt veel van de top 10 van bedrijven tot haar klanten mag rekenen. Denk hierbij aan farmaceutische industrie, banken, overheden bijvoorbeeld. Daarbij wordt niet verteld in welke mate men daar gebruikmaakt van het aanbod van Appian overigens, dus het kan bij wijze van spreken ook gaan om het bouwen van een enkele applicatie.

Met een totale omzet van ruim 266 miljoen dollar in 2019 is het objectief beschouwd geen enorme speler in de IT-wereld. Aan de andere kant, pure low-code-spelers zoals Mendix en OutSystems halen een dergelijke omzet niet, voor zover wij dat hebben kunnen achterhalen. Kijken we echter naar een partij zoals Pegasystems, dat wij eigenlijk meer als natuurlijke concurrent voor Appian zien dan Mendix en OutSystems, dan kwam dat bedrijf in 2019 net niet op de miljard dollar. Pega maakt echter minder rumoer rondom de low-code capaciteiten van haar platform, dus heeft daar ogenschijnlijk iets minder focus op.

Geen low-code, maar low-code automation

Wat de exacte verhoudingen in de markt ook mogen zijn, het is duidelijk dat Appian zichzelf positioneert als leider op het gebied van low-code development. Calkins maakt hierbij echter wel meteen een onderscheid, dat verderop nog belangrijk zal blijken: “Het gaat niet zozeer om low-code, maar vooral low-code automation.” Hiermee wil hij aangeven dat het vooral om de integratie gaat met andere onderdelen, niet alleen maar om het zo snel mogelijk kunnen bouwen van een stand-alone applicatie. 

Advertisement

Kijkend naar het afgelopen jaar, signaleert Calkins ook dat dit een lastig jaar is geweest voor organisaties. Er moest immers snel aangepast worden aan wisselende omstandigheden door alles wat er gebeurde rondom Covid-19. “De meeste organisaties zijn tamelijk rigide,” geeft hij aan. Jaren terug, toen het allemaal nog niet zo ingewikkeld was in de zakelijke wereld en je het in de meeste gevallen had over een shop around the corner, was veranderen niet zo ingewikkeld. Want toen was alles nog redelijk flexibel. “Inmiddels hebben we flexibiliteit ingeruild voor doorvoersnelheid [van adoptie, red],” gaat Calkins verder. Dit jaar is het duidelijk geworden dat een dergelijke trade-off nadelig uit kan pakken.

Low-code voor flexibiliteit

Hiermee doelt Calkins ongetwijfeld op de macht die grote spelers in de IT-markt hebben, een onderwerp waar hij in zijn keynote tijdens Appian Europe op in ging. Het punt dat hij daar wil maken is dat je met best-of-breed leveranciers zoals Appian onder de macht van de giganten uit kunt komen. Sterker nog, als je dit op een open manier doet, kun je er ook gewoon beter uitkomen dan het geval is bij de partijen waar je nu onder de duim wordt gehouden.

Afgelopen jaar heeft Calkins gezien dat organisaties meer en meer naar software zoeken die kan helpen om van de rigiditeit af te komen. Low-code speelt hier volgens hem zeker een rol in. “Low-code is een enabler, een cruciale tool om flexibel te worden en te blijven,” stelt hij duidelijk.

Het is op zich niet verrassend dat hij dit vanuit zijn rol stelt natuurlijk, maar hij heeft wat ons betreft zeker wel een punt, mits de beloftes van low-code zoals Appian het aanbiedt ook waargemaakt worden. Als het daadwerkelijk zo is dat je alles wat je maar wilt bouwen, ook kunt bouwen met low-code en het ook beduidend sneller gaat dan wat een ervaren programmeur vanaf de grond af aan kan bouwen in een van de gangbare ontwikkeltalen, dan kun je vanzelfsprekend beter inspringen op veranderingen als organisatie. Of dat ook echt altijd zo is, kunnen we lastig inschatten, maar zouden we graag nog eens verder willen onderzoeken. 

Advertisement

Onderdeel van groter geheel

Appian mag zich dan primair als low-code speler positioneren, het heeft nog meer te bieden. Zo zit er in het low-code development platform veel meer dan alleen de mogelijkheid om middels low-code applicaties te bouwen. Het is veel meer een platform waarmee je als organisatie als geheel zaken kunt automatiseren. Business Process Management (BPM), Robotic Process Automation (RPA) en AI maken ook onderdeel uit van het platform.

Je zou kunnen zeggen dat low-code en die andere onderdelen als het ware steeds verder convergeren. Dat is op zich ook niet zo vreemd, want uiteindelijk draait het in veel gevallen om het optimaliseren van processen. Daarvoor kun je meerdere technologie├źn inzetten. “Het samenbrengen van al deze verschillende technologie├źn zal de voornaamste klus worden de komende jaren,” geeft Calkins dan ook aan.

Twee voorwaarden voor automatisering

Wat Calkins betreft zijn er ten minste twee dingen nodig om de bovenstaande convergentie mogelijk te maken, wat hij overigens liever automatisering noemt. Allereerst heb je een uitstekende BPM-laag nodig, daarvandaan moeten alle afzonderlijke onderdelen benaderd worden. Ten tweede moet dit open gebeuren. Hij hamert hier tijdens ons gesprek vaak op, wat uiteraard ook past bij de best-of-breed benadering van de markt door Appian. “Maar we moeten ook gewoon accepteren dat organisaties al commitments hebben richting andere vendoren en deze ook nakomen,” schetst hij de realiteit voor een best-of-breed partij.

Appian gaat overigens best ver in het accepteren van bestaande vendoren. Ook al biedt het zelf oplossingen in de hierboven geschetste deelgebieden zoals BPM en RPA, deze mogen ook van andere vendoren zijn. Het low-code-platform en daarmee de low-code mogelijkheden van Appian blijven echter het vertrekpunt. Dat is als enige onderdeel niet inwisselbaar voor iets wat al aanwezig is. 

Eigen insteek

Als we eens terugdenken aan gesprekken die we hebben gehad met andere IT-spelers in de markt waarin Appian actief is, dan benadert dit bedrijf het toch net weer anders. Bij Pega zagen we bijvoorbeeld duidelijk dat BPM als vertrekpunt wordt genomen. Een speler zoals Mendix heeft weliswaar een uitstekend aangeschreven low-code ontwikkelplatform, maar is nog niet zo ver dat het al echt naar de andere onderdelen toe beweegt. Al zagen we tijdens de meest recente editie van Mendix World hier wel de eerste signalen van. De meeste pure RPA-vendoren die we tot nu toe gesproken hebben, zijn de afgelopen jaren vol met dat onderdeel bezig geweest en extreem hard gegroeid. Ook daar horen we inmiddels geluiden dat er voorbij RPA naar zaken zoals procesmanagement en process mining gekeken wordt.

Het einddoel van eigenlijk alle bovenstaande disciplines en vendoren, is iets wat ze allemaal gemeen hebben. Processen moeten uit zichzelf soepeler en beter verlopen zodat mensen zich met belangrijker zaken bezig kunnen gaan houden. Dit zorgt ervoor dat “menselijkheid belangrijker wordt in mensen,” stelt hij tot slot. Ongeacht hoe het inzetten van technologie uitpakt voor hoeveel banen er overblijven en hoe functies eruit gaan zien, is dat nooit een slechte doelstelling, al zullen we zoals altijd moeten zien hoe het in de praktijk uitpakt.

Next read this:

Advertisement