Think Human rapport moet steun in de rug van IT-manager zijn

Lenovo onderscheidt zich binnen de grote drie OEM IT-vendoren met een focus op infrastructuur IT, die het in samenwerking met een groot aantal partners optimaliseert voor hun toepassingen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld concurrenten, die bijvoorbeeld ook een eigen hyperconverged platform aanbieden en in die zin concurreert met partners. In plaats hiervan focust Lenovo zoals gezegd op samenwerking met partners, resellers en distributeurs, die de Lenovo infrastructuur in de markt zetten in combinatie met oplossingen van derden.

Wanneer we Jeroen Hagen spreken, salesmanager Benelux bij het bedrijf, benadrukt hij die synergie met de partners als de sterke kant van Lenovo. Door heel nauw met een partij als SAP samen te werken, kan het bedrijf niet alleen zijn platformen heel snel gecertificeerd krijgen, maar ook benchmarks winnen met de beste prestaties. Daarnaast werkt Lenovo ook met eindgebruikers samen om infrastructuur optimaal te tunen voor hun toepassingen. In plaats van dus zelf platformoplossingen in de markt te zetten, wil Lenovo zich onderscheiden met betrouwbaarheid en prestaties, gebruiksgemak en uitstekende ondersteuning. Ook duurzaamheid is een belangrijk aandachtsgebied, in het bijzonder voor HPC-toepassingen.

Think Human

De nadruk op partners is op zich niets vreemds in de wereld van zakelijke IT, maar belangrijk als context voor de aanleiding voor dit gesprek met Hagen. Die aanleiding is de grootschalige campagne die het bedrijf is begonnen onder de naam ‘Think Human’, waarmee het bewustzijn wil creëren bij bedrijven die nieuwe technologie implementeren – om te beginnen bij de klanten en partners van Lenovo.

Dat te creëren bewustzijn betreft, zoals de naam van de campagne al aangeeft, het belang om aandacht te besteden aan ‘het menselijke aspect’ van technologische veranderingen – waaronder, zoals het cliché tegenwoordig luidt, de digitale transformatie. ‘Think Human’ is ook de naam van het rapport dat het resultaat is van een grootschalig onderzoek onder 1000 IT-beslissers in de EMEA-regio, waarvan 250 in Nederland.

Reden voor dat onderzoek was in elk geval deels een streven naar (nog) succesvollere implementatie van IT, aldus Hagen: “Een succesvolle uitkomst van een technologieproject is in het belang van Lenovo. Bij evaluaties bleek dat het menselijke aspect niet altijd werd meegenomen, wat aanleiding gaf tot verder onderzoek.” Een voorzichtige omschrijving, begrijpelijk gezien de inleiding van dit artikel: het gaat immers om die partners en klanten waarmee het bedrijf zo’n hechte relatie nastreeft. Het rapport dat er nu ligt is dan ook bovenal een aanknopingspunt om het samen nog beter te gaan doen, of zoals Hagen het stelt: “Dit is een onderzoek dat we willen delen met de industrie, om iedereen aan te moedigen. We willen bewustzijn creëren over het belang van de menselijke factor, zodat organisaties in staat gesteld en gemotiveerd worden om hun medewerkers technologische oplossingen te laten accepteren en te omarmen.”

Bewustzijn is nodig

De uitslagen van het onderzoek laten duidelijk zien dat er nog het nodige te winnen valt. Zeker nu we links en rechts horen over de ‘versnelde digitale transformatie’ onder invloed van het coronavirus, is het des te belangrijker dat organisaties hun medewerkers meekrijgen in die verandering. Volgens het onderzoek is dat bewustzijn zeker nog niet alomtegenwoordig. Zo meldt 51% van de Nederlandse respondenten dat werknemers vaak moeite hebben om nieuwe toepassingen te integreren in hun werkproces (versus 47% binnen EMEA), en 41% maakt melding van klachten over een gebrek aan ondersteuning en training.

Er lijkt een directe samenhang te zijn tussen deze klachten en het beslissingsproces dat aanleiding is voor het toepassen van nieuwe technologie. Van de ondervraagde IT-beslissers geeft slechts 26% aan dat bruikbaarheid door medewerkers een factor is die zij meewegen in dat proces. Dat is nog minder dan de al schamele 29% die gemiddeld over de hele EMEA-regio wordt gerapporteerd. Factoren als kosten (38%), functionaliteit (39%) en potentieel voor innovatie (31%) wegen alle zwaarder in Nederland. De prioriteiten van de onderneming werken niet altijd mee aan een soepele transformatie, stelt Hagen. De hoop is dan ook dat IT-managers met het Think Human rapport in de hand een argument hebben om het anders aan te pakken, wanneer ze in gesprek gaan met de directie van een onderneming.

Verwachtingen niet altijd waargemaakt

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het negeren van de menselijke factor een negatief effect kan hebben op het succes van transformatietrajecten. Dat is extra pijnlijk omdat organisaties vaak met het nodige optimisme overgaan tot implementatie van nieuwe technologie. De verwachting is immers dat deze zal leiden tot meer productiviteit, lagere kosten en meer innovatie – en ja, in voorkomende gevallen ook tevredener medewerkers.

Ook over toekomstige technologie zijn organisaties overwegend optimistisch. Zo heeft 44% van de Nederlandse respondenten hoge verwachtingen voor de productiviteit van medewerkers wanneer zaken als AI, ML, VR, Blockchain of IoT kunnen worden ingezet, en 34% denkt dat deze kunnen leiden tot een afname aan stress bij de gebruikers. De verwachting met betrekking tot productiviteit lijkt gestoeld op ervaringen uit het verleden: precies hetzelfde percentage geeft aan dat eerdere uitrol van nieuwe technologie een productiviteitstoename tot gevolg had.

De realiteit na de overgang valt desondanks behoorlijk vaak tegen. Hoewel 40% van de respondenten aangeeft dat de nieuwe technologie het leven eenvoudiger maakte, stelt ook 24% juist het tegenovergestelde: de nieuwe tech zorgde juist voor meer complexiteit. Organisaties rapporteerden bovendien een toename van helpdeskverzoeken in maar liefst 56% van de gevallen.

Verantwoord is meer dan ‘groen’

Voor IT-managers die een directie moeten informeren over een vernieuwingstraject zijn dit onprettige cijfers, maar ze zijn ook een aanknopingspunt om het anders, beter te gaan doen. Daarbij helpt het, dat de coronacrisis voor veel organisaties aanleiding is geweest om opnieuw na te denken over veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dat gaat inmiddels al zover, aldus Hagen, dat dit een essentieel onderdeel is geworden van ‘verantwoord ondernemen’, een term die we vroeger eerder zouden associëren met aandacht voor duurzaamheid. Het Think Human rapport geeft IT-managers een houvast om te wijzen op het belang van aandacht voor de noden van gebruikers. Als extra steun in de rug is Jeroen Hagen, zo stelt hij, te allen tijde bereid om het rapport persoonlijk te komen toelichten.

Next read this: