“De keuze van een monitor moet gebaseerd zijn op hoe deze bijdraagt aan de organisatie”

Advertisement
Ewald Verhold, general manager EIZO Benelux EIZO

Als gevolg van de coronacrisis kijken veel organisaties met een andere blik naar welbevinden van hun medewerkers. Niet alleen vanuit het oogpunt van voorkomen van besmetting, maar ook vanuit de noodzaak nieuwe werkplekken in te richten in de thuisomgeving van die medewerkers, en na te denken over werkplekinrichting in de post-corona wereld. Het belang van een ergonomisch verantwoorde opstelling is eens te meer gebleken, evenals daarmee samenhangende zaken. Voor Verholt is het bekend terrein: “EIZO is hier al heel lang mee bezig.”

Aandacht voor welzijn

Van oudsher is Verholt gewend dat er met name in de overheid of overheid gerelateerde instanties meer aandacht – en ruimte – is voor een optimaal ingerichte werkplek, maar hij ziet dat er nu ook vanuit het bedrijfsleven meer belangstelling is. Dat geldt ook voor de thuiswerkplekken, waar aanvankelijk met “houtje-touwtje oplossingen het werk draaiend werd gehouden, maar het besef er inmiddels is dat voor de langere periode aandacht voor mentaal en fysiek welzijn nodig is.” EIZO werkt daar graag aan mee, al zag het bedrijf zich voor uitdagingen geplaatst als leveringen op individuele adressen, iets waar het dankzij de nauwe samenwerking met partners oplossingen voor kon vinden.

Advertisement

Daarmee is dit voor EIZO een interessante tijd, waarin er groeiend inzicht is dat de aanschaf van IT-apparatuur over méér gaat dan alleen het simpele kostenplaatje. De strategie van het bedrijf zal er niet om veranderen: beeldkwaliteit en duurzaamheid staan als altijd bovenaan. Dat betekent dat EIZO ook al voor corona ruime ervaring had met uitleggen wat de meerwaarde van de eigen monitoren is. “Daarom staan er op de website ook zoveel documenten en informatie”, aldus Verholt. EIZO heeft in de afgelopen decennia niet alleen gezien dat er meer kennis is bij de IT-afdelingen én bij de gebruikers op de werkvloer, maar ook dat de IT-afdeling niet meer de enige gesprekspartner is. Als het gaat over de aanschaf van monitoren is daar soms ook een ergonoom in dienst van de klant bij betrokken, en er is ook bemoeienis en inspraak vanuit HR.

Wat Verholt betreft een goede ontwikkeling: “De keuze voor een product gaat niet alleen over functionaliteit of het aantal pixels, maar over hoe het bijdraagt aan de organisatie.” Om daar het goede antwoord op te geven, pakt men bij EIZO de telefoon wanneer er een vraag om een offerte binnenkomt: alles om een zo goed mogelijk advies te geven. Dat kan ook door producten ter test aan te bieden, iets wat EIZO sinds jaar en dag doet. De praktijk leert dat elke werksituatie om een ander beeldscherm of beeldschermopstelling kan vragen – en de praktijk van testen op de werkvloer dat het juiste scherm op de juiste plaats echte voordelen oplevert. Het bedrijf heeft baat bij de gewoonte om het gesprek met de klant aan te gaan en maatwerk te leveren, nu organisaties zich geconfronteerd zien met de noodzaak voorbij standaardoplossingen te kijken.

Advertisement
EIZO industriële schermen EIZO

Formaat op maat

Een terugkerend aspect daarbij is het schermformaat, waarbij geldt: dat dient te worden afgestemd op de werkplek en de toepassing. Zoals Verholt zegt: “Een controlekamer heeft andere eisen dan de werkplek van een secretaresse bij een tandartspraktijk.” Grosso modo toont de markt zich relatief behoudend: in de ervaring van Verholt – en in lijn met wat we van andere vendoren vernemen – kiezen de meeste bedrijven nog altijd voor ‘standaard’ 24-inch full-HD. Wel is dat, zeker voor administratieve werkplekken, veelal in een 16:10-verhouding (1920×1200) voor extra verticale ruimte. Die verhouding is ook bezig aan een comeback op laptops. Veel gebruikers zijn zich er niet van bewust hoeveel toepassingen ze gebruiken, waardoor ze applicaties gaan ‘stapelen’ en vaker dan nodig (en ergonomisch wenselijk) naar de muis moeten grijpen. EIZO adviseert dan ook veelal een dubbele schermopstelling, waarbij de dunne schermranden van moderne monitoren niet storend zijn en helpen vensters te verdelen over het werkoppervlak. Daarmee hebben werknemers meer overzicht, en al heel wat onderzoeken hebben uitgewezen dat zo’n opstelling een fors productiviteitsvoordeel met zich meebrengt.

Voor andere werkplekken – waaronder thuis – kan een ander schermformaat de voorkeur hebben. EIZO levert bijvoorbeeld de compacte EV2360, een 1920×1200 22,5-inch model, voor kleinere werkplekken, en sinds enige tijd de ultrawide EV3895 voor wie meer ruimte heeft en meer werkoppervlak behoeft. Dat is in meerdere opzichten een bijzonder model in het assortiment, geeft Verholt aan: “We kijken al lang naar ultrawide, waarbij de vraag was of het wel of niet curved moest zijn. Onze klanten wereldwijd vroegen om een curved model, dus dat is er gekomen.” Echter wel ‘des EIZO’s’: met een hogere resolutie en veel meer functionaliteit – en een kromming die niet heel extreem is. Om de 3840×1600 pixels van die hogere resolutie optimaal te benutten biedt EIZO de Screen InStyle software, naast de ingebouwde PbP-voorziening om meerdere bronnen simultaan te tonen.

Voor zowel thuiswerkplekken als flexplekken in de voorziene kleinere kantoren van de toekomst is een scherm waar de gebruiker met één kabel alle randapparatuur en voeding kan aansluiten, zeer aantrekkelijk. Organisaties moeten openstaan voor een overstap naar usb-c, aldus Verholt, en de coronasituatie en thuiswerken hebben de bereidheid daartoe versneld. Met de recente introductie van diverse usb-c monitoren speelt EIZO in op deze ontwikkeling, nu de standaard volwassen is geworden. Dit jaar zullen daar nog diverse modellen bij komen, aldus Verholt.

Advertisement