BrandPost: De Green Deal van de EU bevordert een nieuw tijdperk van duurzaamheid in Europa.

Advertisement

Van luchtvervuiling en afvalbeheer tot opwarming van de aarde, de wereld ervaart de aantasting van het milieu op vele manieren. Technologie is de sleutel tot onze reactie op de milieucrisis waarmee we nu worden geconfronteerd. De Europese Commissie heeft op deze uitdagingen gereageerd door een langetermijnstrategie te presenteren. Onder de paraplu van de Europese Green Deal zullen verschillende initiatieven gericht zijn op het aanpakken van bedreigingen voor ons milieu. Huawei ondersteunt deze aanpak volledig en we geloven dat we een belangrijke partner kunnen zijn bij het oppakken van deze uitdagingen.

De Green Deal is een belangrijke kans voor Europa op weg naar innovatie en economische vooruitgang. In de woorden van de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na de goedkeuring van het initiatief door het college van commissarissen: “Ons doel is om de economie te verzoenen met onze planeet,  en de manier waarop we produceren en consumeren te verzoenen met onze planeet.

Advertisement
Bovendien willen we ervoor zorgen dat dit werkt voor onze mensen. De Europese Green Deal gaat enerzijds over het terugdringen van emissies, maar anderzijds over het creëren van banen en het stimuleren van innovatie.”

 

Huawei staat volledig achter de grondgedachte van de Green Deal. Het stellen van ambitieuze klimaatdoelen (55% reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050) en het opstellen van een routekaart zullen dienen als een trigger voor innovatie in sleutelsectoren, zoals energie, transport en de industrie.

Onze visie is om iedereen, elk huis en elke organisatie digitaal te maken, voor een volledig verbonden en intelligente wereld. We zetten ons in om mondiale milieuproblemen aan te pakken en beloven samen te werken met Europese partners, waarbij we technologie gebruiken om een groenere wereld te creëren en de doelstellingen van de Europese Commissie te bereiken.

Alle belanghebbenden die samen een duurzame toekomst vormgeven, zullen centraal staan.

We blijven ons inzetten voor duurzame ontwikkeling, zowel voor Huawei en als incentive voor onze partners om ons hierin te volgen. Milieubescherming en digitalisering moeten de eerste overweging zijn bij het ontwerpen, bouwen en managen van bedrijven. Eco-design moet in alle aspecten van onze industrie worden geïntegreerd om energieverbruik te verminderen: van bouwmaterialen, verlichting en ventilatie tot gebruik van gro ene materialen, verhoogde productduurzaamheid en geoptimaliseerde productrecycling. Het Green Deal-initiatief en de sector-overschrijdende routekaart zullen de implementatie ervan verder stimuleren.

Advertisement

Milieubescherming is al een van onze vier duurzaamheidsstrategieën. We hebben ons gecommitteerd aan een vermindering van de CO2-uitstoot van 16% per verkochte eenheid tegen 2025 en de energie-efficiëntie van onze belangrijkste producten te vermenigvuldigen met een factor 2,7 (beide doelstellingen vergeleken met 2019). Ons bedrijf blijft toegewijd om samen te werken met alle belanghebbenden in Europa, van overheden, beleidsmakers, de industrie en onderzoeksinstellingen tot studenten en talenten. We staan klaar ons steentje bij te dragen om de Green Deal te realiseren in een gedigitaliseerde en volledig slimme wereld.

Het is belangrijk om te beseffen dat de Green Deal geen bedreiging vormt, maar voor bedrijven een grote kans is (slimme energienetwerken, industrie 4.0 en slimme landbouw zijn bijvoorbeeld snelgroeiende markten). De Green Deal heeft betrekking op alle economische sectoren en zal op middellange en lange termijn effecten hebben op alle niveaus: op Europees niveau, voor de lidstaten en op lokaal niveau.

Europa moet digitalisering én ecologische transformatie tegelijkertijd omarmen.

Digitale technologieën zijn cruciale factoren voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Green Deal. Doelen kunnen alleen worden bereikt door te zorgen voor een volledige uitrol van digitale oplossingen en ICT in alle sectoren van de economie. Bedrijven en andere belanghebbenden moeten innovatie opvoeren en digitalisering omarmen om te kunnen profiteren van het initiatief en de transformerende kracht die het genereert.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, benadrukte dit al sterk in juli 2020“Meer dan ooit hebben we dit tweezijdige project van grote transformatie voor Europa nodig: klimaatneutraliteit tegen 2050 – onze Green Deal – en de digitale transitie, bestemd om Europa voorop te laten lopen in het gebruik van data, de natuurlijke hulpbron van de digitale wereld.”

Huawei staat volledig achter deze visie en roept alle belanghebbenden op om samen te werken met het Europese leiderschap en de EU-lidstaten om het doel van de Europese Green Deal te realiseren.

Door Jason Li, Vice President of Public Affairs and Communications Department, Western Europe, Huawei Technologies

Advertisement