Digitale transformatie: intelligenter onderwijs

Advertisement

Door de coronapandemie is alles veranderd. De wereldwijd geïmplementeerde slimme technologieën om continuïteit van het onderwijs te garanderen, omvatten veel meer dan alleen het vergroten van het lesaanbod en leren op afstand.

De UNESCO streeft meerdere doelen na. Zo is betaalbare connectiviteit essentieel om meer kinderen onderwijs te laten volgen, de digitale kloof te verkleinen en de digitale geletterdheid te vergroten.

Digitale transformatie van het onderwijs

Dit omvat o.a. flexibele aanpassingsmogelijkheden aan veranderingen in mondiale onderwijssystemen.

Voor het verbinden van gebieden is infrastructuur en governance vereist. Nationale Ministeries van Onderwijs bezien, reguleren en houden toezicht op het onderwijsbeleid voor een beter leven voor hun burgers, een productievere economie en het bestrijden van armoede.

Nieuwe onderwijsplatforms bouwen

Hiervoor zijn gegevens van de onderwijsaanbieders nodig, waarbij iedere deelnemer e en digitale identiteit heeft, zodat hun voortgang, ontwikkeling en beoordelingen kunnen worden gemeten aan de hand van nationale KPI’s.

Advertisement

Leeromgevingen gaan er heel anders uitzien

Dit is hét moment om de manier waarop studenten les krijgen te transformeren, er is immers al veel online. Het traditionele lesgeven in lokalen gaat gepaard met het gelijktijdig uitzenden naar eClassrooms om meer studenten op afstand te bereiken. Producten als HUAWEI IdeaHub, een interactief digitaal whiteboard voor videoconferenties, schrijven, tekenen en delen, kunnen daarbij helpen.

De communicatie-infrastructuur moet nationaal op een hoger niveau worden gebracht om het toegenomen bandbreedtegebruik en de realisatie van een volledig draadloze dekking met de implementatie van 5G- en Wi-Fi 6-technologie mogelijk te maken.

Integratie van slimmere lesmethoden

Digitale transformatie voor meer contact tussen studenten, vooral in wereldregio’s die achterblijven. In samenwerking met de International Telecommunication Union (ITU) heeft UNESCO hier meerdere programma’s lopen.

Zo wordt connectiviteit voor hele gemeenschappen gerealiseerd en kan de digitale kloof minder worden, zodat armoede op de lange termijn wordt verminderd.

Met interactieve leerfuncties speelt HUAWEI IdeaHub een sleutelrol bij het mogelijk maken van online lesgeven op afstand, zodat AI-technologie op termijn meer biedt dan het traditionele.

Transformatievereisten omvatten zowel vele aspecten, van een eClassroom-ruimteontwerp tot het gebruik van de nieuwe technologieën en het door docenten opstellen van online cursusmateriaal, studieplannen en het controleren van de voortgang.

Advertisement

In de online modus bieden e-classes een virtuele cloudomgeving met spraak, video, whiteboards, in de offline modus worden studenten door een zelfstudieproces geleid.  AI legt alle gegevens vast om studenten, docenten en cursus te evalueren.

Onderwijscampussen efficiënter maken

Technologie kan helpen om onderwijscampussen  om zo efficiënt mogelijk en om kosteneffectief te zijn.

– Voor een nauwkeurige besluitvorming kan een slim beheerplatform, zoals een Physical Security Information Management (PSIM) platform, essentiële beveiligings- en faciliteitsgegevens verzamelen.

– Geavanceerde, op AI gebaseerde analyses verbeteren de beveiliging door digitale identiteitsherkenning.

– Het gebruik van Wi-Fi 6-technologie maakt draadloze gigabit-communicatie mogelijk, zodat het als één netwerk (bekabeld en draadloos) voor alle apparatuur op de campus functioneert.

-Een volledig draadloze strategie is kosteneffectief, er zijn minder kosten voor bekabelde infrastructuur, onderhoud en toekomstige upgrademogelijkheden.

– Wi-Fi 6 kan m.b.v. tags het volgen van goederen bijhouden zodat een alarm wordt gegeven als waardevolle artikelen een vooraf gedefinieerd afgebakend gebied verlaten.

Een slim beheerplatform met geïntegreerde subsystemen zal helpen om de naleving van regelgeving en processen op campussen te waarborgen, vooral als een snelle aanpassing aan nieuwe scenario’s is vereist, zoals bij de coronapandemie.

Blockchain is de toekomst van intelligent onderwijs

De volgende technologische implementatiefase in het onderwijs zal het gebruik van blockchain voor gegevensbescherming zijn, vooral als studenten een digitale identiteit (DID) krijgen die al hun onderwijsdossiers op nationaal niveau koppelt. De gegevens op de blockchain zijn onveranderlijk en gedecentraliseerd en bieden geavanceerde versleuteling, waardoor gegevensbeveiliging wordt gegarandeerd.

Organisaties kunnen vandaag beginnen met het moderniseren en bouwen van hun netwerken, ga naar hier.

Advertisement